Ge-JA!-Zing is ... Hart in Creatie geworden

voor bewustwording, genezing en groei

VERVOLGTRAINING hOOGGEVOELIG leven

Dit is een training voor mensen die weten dat ze hooggevoelig zijn en de basistraining 'Hooggevoeligheid in deze tijd' volbracht hebben of al de nodige ervaring elders opgedaan hebben in het ontwikkelen van draagkracht binnen hooggevoeligheid en het ontdekken van spirituele gaven.

Je hebt het verlangen je verder te ontwikkelen in eigenheid en bewustzijn, staat open voor nieuwe verdieping en hebt de wens je gaven in te zetten voor jezelf en anderen.

Deze lessen gaan over omgaan met je gevoeligheid en je spirituele vermogens, voortkomende uit jouw specialisme binnen deze gevoeligheid. Het verder ontwikkelen in luisteren geeft handvaten in het bewegen hierin én ontwikkelt zelfkennis in het opbouwen in relatie binnen je ziel, geest en lichaam in het dagelijks leven.

Zorg voor jezelf binnen je fijngevoeligheid blijft onderwerp binnen deze lessen, er zal gewerkt worden in openen in luisteren. Zorg voor de ander is een mooie voedingsbodem voor uitwisseling, vaardigheden om je gaven tot hun recht te laten komen, zijn daarbij gewenst. Dan weet je wat je doet, weet je wat er gebeurt en kun je jouw plek innemen binnen het proces. Er gaat gespeeld worden met de vaardigheden om te ontdekken wat de energetische gevolgen zijn van handelen of juist niet handelen.

Diepe verlangens zullen gehoord worden, weerstanden ervaren, deze ontwikkeling brengt je thuis in je bron van zijn, naar de magie van jouw natuur.

Er zal gewerkt worden vanuit de wijsheid in een ieder, in innerlijke reizen vindt groei in waarde plaats en een ieder zal ontvangen wat je toekomt. Er zal in de praktijk geoefend worden op elkaar. Het is belangrijk in deze verdieping zowel als gever áls ontvanger te ervaren wat het inhoudt om aangeraakt te worden op diverse lagen van bewustzijn.

We gaan in 5 lesmiddagen dieper ontdekken en activeren wat jij in huis hebt in hooggevoeligheid, wat jouw potentieel is en hoe dat in te zetten voor zowel eigen als andermans ontwikkeling in bewustwording/heling/liefde. Hiermee wordt verdere ontwikkeling bevorderd in het omarmen van eigen kunnen en vindt er een verdieping plaats in het bouwen op stevige bodem voor een daadkrachtige ontwikkeling.

-Onderdelen in het ontdekken en verstevigen van jezelf binnen je hooggevoeligheid in het dagelijks leven zijn:

 • -steeds meer aanwezig zijn en ruimte innemen, liefde doorontwikkelen in eigen zijn.
 • -zien wat je te bieden hebt en daarmee weten om te gaan, dit geeft bloei in zelfwaarde en zelfvertrouwen.
 • -omgaan met grenzen en vertrouwen ontwikkelen in handelen hierin.
 • -zorg dragen voor je leven door te weten wat je wel en niet belangrijk vindt en van daaruit te kiezen voor wat je dagelijks voedt, je innerlijke houding verstevigen.
 • -afscheid nemen van oude en nog onverwerkte pijnen uit het verleden, die zich aandienen in je nieuwe ontwikkeling, acceptatie versterken in je persoonlijke leerweg gedurende je volle leven.
 • -steeds vrijer openen in vrede in jezelf en in je gaven, zodat oordeel en de invloed van anderen gezien kan worden als een dankbaar gegeven. 
 • -ontwikkeling aangaan in levenskracht, levensmoed en levensenergie. Dit geeft je innerlijk de sterkte in het dragen van je vermogens en de verantwoordelijkheden die daarbij horen.

-Onderdelen in het ontwikkelen van je fijngevoeligheid en spirituele gaven zijn:

 • -dieper begrip van je vermogens ontwikkelen door geleide meditaties.
 • -leren luisteren binnen eigen wijsheid.
 • -reizen binnen natuurwetten voor bewustzijnsontwikkeling.
 • -ontdekken en uitbreiden van nieuw speelvlak door te experimenteren en dus aan den lijve te ondervinden wat jij aan spirituele vermogens in huis hebt. Onderwerpen kunnen zijn: aura’s lezen, foto’s lezen, communiceren met zielen van overledenen, readingen, dierencommunicatie, werken met lichtenergieën, engelenenergiën, natuurenergieën, helen met de veer, systeemwerk en energetisch opereren.

Iedere training is nieuw in de tijdsontwikkeling van dit moment (in het nu) én op maat afgestemd op de deelnemers binnen de training. Weet dat je daarmee gezien en gerespecteerd wordt, zodat je je binnen deze veiligheid vrij kunt ontwikkelen.

Er wordt gewerkt binnen kleine groepjes in een locatie die je uitnodigt jouw eigenheid te vieren. 

Data: op dit moment zijn er geen lopende trainingen. 

Tijden: van 14:00 - 16:30/17:00 uur (inloop vanaf  13:45 uur).

Locatie: in of rond Arnhem, locatie volgt nog.

Deelnamekosten: € 450,00 bij betaling in één keer óf € 235,00 bij betaling in 2 termijnen. Prijzen zijn incl. 21% btw. Hiervoor gelden de algemene voorwaarden trainingen, aan te klikken onder de prijslijst.

Dit is inclusief een groeiend persoonlijk remedie-advies, begeleiding via de groeps-app tussen de trainingsdagen door, koffie/thee/krachtwater en lekkers. 

Een groeiend remedie-advies (t.w.v. € 175,00) is een extra ondersteuning in de processen die je aangaat. Dit advies is speciaal op jou geschreven en helpt je in openen en aangaan, maakt dat je je gesteund weet. Het advies bestaat uit een basis, die gedurende de training nog 2x aangevuld wordt. Uit de pilots afgelopen jaar is gebleken, dat deelnemers deze toevoeging als een grote meerwaarde ervaren, vandaar dat dit als vast onderdeel opgenomen is binnen de trainingen.

Wanneer je 1 datum tijdens de training niet kunt of door ziekte afwezig bent, is er de mogelijkheid om deze in een 1 op 1 setting in te halen voor een meerprijs van € 75,00/uur (in een sessie van anderhalf uur). Dit is aan te raden om de heling die er voor je ligt, vol te kunnen ontvangen. Na het volledig afronden van de training ontvang je een certificaat van deelname. 

Informatie/opgave: hartincreatie@gmail.com / 06-18638290

Ben je benieuwd of deze training bij je past, neem dan contact op voor een telefonisch intakegesprek.